Mgr. Jaroslav Kopec-TAG Services

Přerov, Česká republika, www.tagservices.eu

Mgr. Jaroslav Kopec-TAG Services

Technologické služby, diagnostika technologických procesů, procesní technologie zpracování nerostných surovin, technologický mentoring, ložisková geologie, projektový management

  • Technologie a diagnostika
  • Geologie a kooperace
  • Kontakty

Technologické služby v oblasti výroby cementu, vápna, keramických produktů,zpracování rud barevných a drahých kovů

-výroba cementů kategorie OPC, MPC, OWC,SRC, WPC, AC

-výroba vápna všech kategorií a vápeného hydrátu

-řízení chemismu od těžby po expedici

-optimalizace technologie od těžby po expedici - optimalizace chemismu surovinové moučky,slínku a cementů s důrazem na snižování spotřeby energií a kvalitu produktů

-aplikace současných technologických trendů v cementářském průmyslu

-maximální důraz na uživatelské zvládnutí aplikovaných změn a doporučení

Předhomogenizační skládka

-on-line softwarové řízení chemismu předhomogenizační skládky -vyhodnocení účinnosti předhomogenizační skládky

-aplikace gamma-neutronové analýzy PGNAA

-optimalizace zavážení předhomogenizační skládky

Surovinová a cementová mlýnice

-vzduchotechnická měření

-optimalizace vzorkování

-optimalizace vlastností surovinové moučky a cementů

-stanovení Trompovy křivky,mlecí křivky a oběhového čísla

-on-line softwarové řízení chemismu surovinové mlýnice(2,3,4 - složkové)

-aplikace gamma-neutronové analýzy PGNAA

-vyhodnocení účinnosti homogenizačního sila

Pecní linka - pyroproces

-optimalizace procesu výpalu slínku

-stanovení optimální slinovací teploty metodou Sprunge

-snižování měrné kalorické spotřeby procesu výpalu slínku

-sledování a vyhodnocení cirkulace škodlivin

-návrh by-passu pecní linky a jeho řízení

-snižování emisí NOx,SO2 a dioxinů-difuranů

-vlastnosti paliva a jejich analytického stanovení

-spalování alternativních paliv

Laboratoř a vzorkování

-klasická a instrumentální chemická silikátová analýza

-analýza obsahu mikroelementů

-vlastnosti surovinové moučky, slínku, cementů a jejich analytického stanovení vlastností

-kalorimetrie paliv a ostatní palivové analýzy

-optimalizace vzorkování a návrh projektu modernizace vzorkování a potrubní pošty

Obecné možnosti

-uvádění do provozu všech technologických celků cementárny,vápenky a.j.

-individuální řešení různých technologických problémů

Ceny služeb zašlu na vyžádání.

Geologie :

geologická lokalita jako zdroj surovin pro zpracovatelský průmysl. Geologické úkony jsou těsně provázány s procesní technologií a jsou zaměřeny především na:

-ověření kvantity a kvality zásob

-koordinace dalšího průzkumu geologické lokality

-odběr reprezentativních vzorků z geoogické lokality

-provedení chemicko-technologických a fyzikálně-mechanických zkoušek surovin

-propojení výsledků průzkumu a zkoušek surovin s procesní tecnologí

-technologie sanace kyselých důlnívh vod - AMD - acid mine drainage

Hlavní zaměření je na surovinovou základnu pro výrobu cementů, vápna, stavebního kamene, keramických surovin, barevných i drahých kovů.

Kooperace:

-projekce technologických celků

-basic a advanced engineering technologických celků

-konstrukce a výroba technologicko - strojního zařízení

-technologie dopravy, skladování, dávkování, chlazení a vzorkování práškových materiálů

-tepelné vlastnosti a kalorimetrie polyfázových práškových materiálů přírodních a syntetických

-technologie výroby a zpracování keramických surovin a materiálů

-technologie zpracování a rafinace rud barevných a drahých kovů

-speciální instrumentální analytika - gammaspektometrie, XRF, XRD, PGNAA ... a.j.

-optická mikroskopie hornin a minerálů - surovin přírodních i syntetických

Ceny služeb zašlu na vyžádání.

Reference :

bude doplněno

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2018

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informací